Opnemen van vakantiedagen tijdens ziekte

Jaar en kwartaal
2023, 4e kwartaal
Nummer
8
Uit een arrest van de Hoge Raad blijkt dat een werkgever, als een arbeidsongeschikte werknemer tijdens ziekte op vakantie gaat:
  • aan het verlenen van toestemming voor het onderbreken van passende arbeid of het plegen van re-integratie-inspanningen de voorwaarde kan verbinden dat vakantiedagen worden afgeschreven (waarbij hele dagen worden afgeschreven, ook als de werknemer maar gedurende een deel van de tijd werkt of re-integratie-inspanningen pleegt);
  • zonder instemming van de werknemer geen vakantiedagen afschrijven als de werknemer geen arbeid kan verrichten en geen re-integratie-inspanningen kan plegen, tenzij vooraf schriftelijk is overeengekomen dat ziektedagen met vakantiedagen worden verrekend, in welk geval alleen bovenwettelijke dagen kunnen worden afgeschreven.

Verder lezen?

De bovenstaande tekst is een beknopte versie van het artikel. De volledige inhoud van dit artikel is alleen toegankelijk voor deelnemers aan het arbeidsrecht abonnement© met een plus abonnement of top abonnement. U kunt hieronder inloggen om het artikel te lezen.

Via dit formulier kunt u zich aanmelden voor het arbeidsrecht abonnement© of kunt u uw bestaande abonnementsvorm wijzigen.

Indien u deelnemer aan het arbeidsrecht abonnement© bent, kunt u hieronder inloggen om het artikel te lezen.