premiedifferentiatie WW

Jaar en kwartaal
2007, 4e kwartaal
Nummer
7

Bronnen:

 Tijdens een debat in de Tweede Kamer over de drie vestigingen van Unilever in Nederland die gaan sluiten heeft Minister Donner aangegeven dat de regering in het voorjaar van 2008 besluit over de wijze waarop differentiatie van WW-premies vorm gaat krijgen. Daartoe moet volgens minister Donner eerst het doel van de premiedifferentiatie worden vastgesteld. Minister Donner ziet als doel niet het voorkomen dat bedrijven mensen ontslaan, maar het zorgen dat mensen bij ontslag worden begeleid naar ander werk.

In het wetsvoorstel voor de Wet Wijziging WW-stelsel (wetsvoorstel 30370) was voorzien dat in artikel 69 WW een wetsartikel zou worden opgenomen dat het mogelijk zou maken om premiedifferentiatie bij Algemene maatregel van bestuur te regelen. Dit was gekoppeld aan de mogelijkheid om bij CAO ontslagcriteria af te spreken voor de ontslagvolgorde bij ontslag wegens bedrijfseconomische redenen. Omdat dit laatste niet doorging is het voorstel om een nieuw artikel 69 WW op te nemen vervallen bij de tweede Nota van Wijziging (wetsvoorstel 30370, nummer 9. 

In augustus 2007 bleken CDA en PvdA toch weer voor het plan te voelen vanuit de gedachte dat ook in de WW zou moeten gelden dat "de vervuiler betaalt”.