Premiekorting bij in dienst nemen oudere nabestaande

Jaar en kwartaal
2009, 4e kwartaal
Nummer
3

Bronnen:

  • Persbericht Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 16 oktober 2009, nummer 09/012Sinds 1 januari 2009 geldt een mogelijkheid van premiekorting bij het indienstnemen van een werknemer van 50 jaar of ouder die onmiddellijk voorafgaand aan de dienstbetrekking een uitkering ontving op grond van de Wet Werk en Bijstand, WW, WAO, WIA of Wajong (artikel 47 Wet financiering sociale verzekeringen).

Met ingang van 1 januari 2010 heeft de werkgever ook recht op premiekorting bij het indienstnemen van een werknemer van 50 jaar of ouder die onmiddellijk voorafgaand aan de dienstbetrekking een uitkering ontving op grond van de Algemene Nabestaanden Wet.

De premiekorting bedraagt € 6.500 en geldt gedurende drie jaren.

Werkgevers moeten voor de premiekorting een verklaring overleggen van de Sociale Verzekeringsbank waarin staat dat de werknemer aan de voorwaarden voldoet.