Recht op arbeidskorting bij betaling van WGA-uitkering via UWV

Jaar en kwartaal
2023, 2e kwartaal
Nummer
5
Een belastingplichtige die recht had op een WGA-uitkering kreeg die betaald via het UWV. Hij had daarbij geen recht op arbeidskorting, omdat een WIA-uitkering geldt als loon uit vroegere dienstbetrekking (groene tabel).

Bij betaling via de werkgever geldt op grond van het Handboek Loonheffingen van de belastingdienst dat de inhoudingsplichtige de witte tabel (loon uit tegenwoordige dienstbetrekking) mag toepassen. De belastingplichtige heeft dan dus recht op arbeidskorting bij de berekening van de loonheffing. Hoewel dit bedoeld is als een administratieve lastenverlichting voor inhoudingsplichtigen, heeft het gerechtshof Den Haag geoordeeld dat het gelijkheidsbeginsel met zich meebrengt dat ook de belastingplichtige die zijn WGA-uitkering via het UWV betaald krijgt recht heeft op de arbeidskorting.

Verder lezen?

De bovenstaande tekst is een beknopte versie van het artikel. De volledige inhoud van dit artikel is alleen toegankelijk voor deelnemers aan het arbeidsrecht abonnement© met een plus abonnement of top abonnement. U kunt hieronder inloggen om het artikel te lezen.

Via dit formulier kunt u zich aanmelden voor het arbeidsrecht abonnement© of kunt u uw bestaande abonnementsvorm wijzigen.

Indien u deelnemer aan het arbeidsrecht abonnement© bent, kunt u hieronder inloggen om het artikel te lezen.