Recht op tijdelijke aanpassing van arbeidstijd na ouderschapsverlof

Jaar en kwartaal
2011, 4e kwartaal
Nummer
7

Bronnen:

  • Nieuwsbericht Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid d.d. 30 september 2011In een persbericht van 30 september jl. heeft de regering laten weten dat de Ministerraad heeft ingestemd met een wetsvoorstel dat werknemers die hun ouderschapsverlof hebben gebruikt het recht krijgen om hun werkgever te verzoeken tijdelijk hun arbeidstijden aan te passen. Het wetsvoorstel vloeit voort uit een Raamovereenkomst die de Europese sociale partners hebben gesloten.

Het wetsvoorstel is nog niet bij de Tweede Kamer ingediend. De tekst van het wetsvoorstel is derhalve nog niet openbaar.

Ten aanzien van de diverse verlofvormen zijn nu de volgende wetsvoorstellen aanhangig, dan wel op komst:

  • wetsvoorstel 32855: Modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden
  • wetsvoorstel 32659: Babyverlof (Groen Links)
  • wetsvoorstel 32889: Bevorderen flexibel werken (Groen Links en CDA)
  • nog niet bij de Tweede Kamer ingediend maar wel door de Ministerraad goedgekeurd: wetsvoorstel betreffen de recht op verzoek tijdelijke aanpassing arbeidstijden na ouderschapsverlof