Schadevergoeding bij overschrijding van redelijke termijn waarbinnen bezwaar, beroep of hoger beroep moet worden behandeld

Jaar en kwartaal
2009, 1e kwartaal
Nummer
6

Bronnen:

  • Centrale Raad van Beroep 26 januari 2009, www.rechtspraak.nl, ljn: BH1009
  • Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State 24 december 2008, www.rechtspraak.nl, ljn: BG8294


Op grond van artikel 6 van het Europese verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM) heeft een ieder recht op berechting binnen een redelijke termijn:

"Bij het vaststellen van zijn burgerlijke rechten en verplichtingen of bij het bepalen van de gegrondheid van een tegen hem ingestelde vervolging heeft een ieder recht op een eerlijke en openbare behandeling van zijn zaak, binnen een redelijke termijn, door een onafhankelijk en onpartijdig gerecht dat bij de wet is ingesteld.”

In een uitspraak van 26 januari 2009 heeft de Centrale Raad van Beroep, in navolging van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, een standaard vastgesteld voor de vaststelling van schadevergoeding bij overschrijding van de redelijke termijn.

De Raad stelt vast dat de procedure in bezwaar, beroep en hoger beroep niet langer mag duren dan vier jaar: een half jaar voor het bezwaar, anderhalf jaar voor het beroep en twee jaar voor het hoger beroep. Als de behandeling zonder goede reden langer heeft geduurd wordt per half jaar of deel daarvan een vergoeding van € 500 vastgesteld. De vergoeding voor de overschrijding in bezwaar moet door het bestuursorgaan worden betaald, de vergoeding voor de overschrijding in beroep en hoger beroep door de Staat. Een overschrijding van de redelijke termijn in beroep kan worden "goedgemaakt” door verkorting van de procedure in hoger beroep