Schuldsanering bij schulden aan UWV en SVB

Jaar en kwartaal
2008, 2e kwartaal
Nummer
5

Bronnen:

  • Persbericht Ministerraad 25 april 2008 (www.regering.nl) 
 De regering heeft ingestemd met een wetsvoorstel dat het mogelijk maakt dat het UWV en de Sociale Verzekeringsbank de wettelijke mogelijkheid krijgen om mee te werken aan minnelijke schuldsaneringen van uitkeringsgerechtigden. Schulden ontstaan door frauduleus handelen vallen buiten de regeling.

Het betreffende wetsvoorstel is voor advies naar de Raad van State gezonden.