Second opinion voor ex-werknemers van Ziektewet-eigenrisicodragers, langere termijn van ziekmelding voor Ziektewet-eigenrisicodragers

Jaar en kwartaal
2017, 4e kwartaal
Nummer
7

Bronnen:Second opinion voor (ex-) werknemers van eigenrisicodragers in Ziektewet

In antwoord op Kamervragen naar aanleiding van vermeende misstanden bij een ziekteverzuimbedrijf heeft de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid eerder aangegeven dat door een wijziging in de Arbeidsomstandighedenwet per 1 juli 2017 het recht van second opinion door een andere bedrijfsarts is ingevoerd voor werknemers die het niet eens zijn met een oordeel van de bedrijfsarts en heeft de Minister toegezegd dat deze wijziging ook moet gaan gelden voor (ex-) werknemers met een Ziektewetuitkering die betaald wordt door een eigenrisicodrager, indien de (ex-) werknemer het niet eens is met het oordeel van de bedrijfsarts van de eigenrisicodrager.

Door een wijziging van artikel 63c van de Ziektewet wordt dit recht op een second opinion door een andere bedrijfsarts, dat echter ook al op grond van de bestaande tekst van de wet zou gelden, duidelijker vastgelegd. In de wet wordt ook een bepaling opgenomen die er op neerkomt dat de Inspectie SZW als toezichthouder op de nakoming van de verplichtingen van de eigenrisicodrager op dit punt fungeert.

Langere termijn voor ziekmelding

 In artikel 38a van de Ziektewet is geregeld dat de werknemer die recht heeft op een Ziektewetuitkering zich uiterlijk op de tweede dag van ziekte bij zijn werkgever ziek moet melden en dat de werkgever vervolgens van die ziekmelding uiterlijk op de vierde dag van ziekte melding doet aan het UWV. Is sprake van recht op een Ziektewetuitkering wegens orgaandonatie, arbeidsongeschiktheid gerelateerd aan zwangerschap of bevalling of wegens toepasselijkheid van de no-risk polis, dan mag de werkgever de melding aan het UWV uiterlijk na zes weken doen.

 Hersteldmeldingen dienen door de werknemer uiterlijk op de tweede dag te worden gemeld aan de werkgever en dienen door de werkgever uiterlijk op de vierde dag aan het UWV te worden gemeld. Is sprake van recht op een Ziektewetuitkering wegens orgaandonatie, arbeidsongeschiktheid gerelateerd aan zwangerschap of bevalling of wegens toepasselijkheid van de no-risk polis, dan hoeft de werkgever de hersteldmelding niet eerder te doen dan de ziekmelding.

Voor werkgevers die eigenrisicodrager zijn wordt de termijn voor ziekmelding nu verlengd, omdat het belang bij snelle melding kleiner is aangezien de eigenrisicodrager de Ziektewetuitkering betaalt. Door invoering van een nieuw artikel 38aa ZW is de eigenrisicodrager verplicht tot ziekmelding bij het UWV uiterlijk zes weken na de laatste dag van de arbeidsovereenkomst of, indien het een ex-werknemer betreft die zich binnen vier weken na het einde van de arbeidsovereenkomst ziek meldt en die verzekerd is voor de Ziektewet op grond van nawerking van de Ziektewetverzekering: binnen zes weken na de eerste ziektedag. Hersteldmelding dient bij het UWV te worden gemeld uiterlijk op de tweede dag na de dag van hersteldmelding door de (ex-) werknemer maar dan moet de ziekmelding wel ook uiterlijk op die dag worden gedaan.