SER-advies Hybride werken

Jaar en kwartaal
2022, 2e kwartaal
Nummer
3
Op grond van de huidige tekst van de wet kan een werknemer bij de werkgever een verzoek indienen om aanpassing van zijn arbeidsplaats, bijvoorbeeld om thuis te mogen werken. De werkgever moet dat verzoek dan overwegen en hij moet daarover met de werknemer overleggen, maar daarna mag hij het verzoek afwijzen als hij dat wil.

In een initiatief wetsvoorstel van D’66 en Groen Links ("Wet werken waar je wilt”) wordt voorgesteld om voor het recht op aanpassing van de arbeidsplaats dezelfde norm te laten gelden als die welke geldt voor het recht op aanpassing van de arbeidsduur of werktijd. Een daartoe strekkend verzoek mag de werkgever slechts afwijzen als zwaarwegende bedrijfsbelangen zich daartegen verzetten. Uit de jurisprudentie blijkt dat de rechter in de meeste gevallen van mening is dat van zwaarwegende bedrijfsbelangen geen sprake is.

De SER heeft een advies uitgebracht waarin wordt voorgesteld om een verzoek om aanpassing van de arbeidsplaats te toetsen aan de redelijkheid en billijkheid. Dat zou aan de werknemer meer zeggenschap geven over zijn arbeidsplaats dan de huidige wettelijke bepaling en aan de werkgever meer mogelijkheden om tot maatwerk te komen dan de regeling die wordt voorgesteld in het voorstel voor de "Wet werken waar je wilt”. Bovendien zou daarmee het overleg tussen de werkgever en de werknemer worden gestimuleerd.

Verder lezen?

De bovenstaande tekst is een beknopte versie van het artikel. De volledige inhoud van dit artikel is alleen toegankelijk voor deelnemers aan het arbeidsrecht abonnement© met een plus abonnement of top abonnement. U kunt hieronder inloggen om het artikel te lezen.

Via dit formulier kunt u zich aanmelden voor het arbeidsrecht abonnement© of kunt u uw bestaande abonnementsvorm wijzigen.

Indien u deelnemer aan het arbeidsrecht abonnement© bent, kunt u hieronder inloggen om het artikel te lezen.