Stand van zaken arbeidsmarktbeleid

Jaar en kwartaal
2023, 4e kwartaal
Nummer
7
In een brief aan de Tweede Kamer heeft de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een overzicht gegeven van de stand van diverse wetgevingstrajecten betreffende maatregelen ter uitvoering van het arbeidsmarktbeleid van de regering, te weten:
  • wetsvoorstel voor verlenging van de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen (IOW).
  • wetsvoorstel Wet meer zekerheid flexwerkers;
  • wetsvoorstel Verduidelijking beoordeling arbeidsrelaties en rechtsvermoeden arbeidsovereenkomst bij laag uurtarief;
  • voorstel algemene maatregel van bestuur die de overwerknorm in de regeling voor de premiedifferentiatie in de WW buiten werking moet stellen voor werknemers die tenminste 30 uur per week werken;
  • voorstel Crisisregeling Personeelsbeleid;
  • invoering arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen;
  • wetsvoorstel betreffende het wijzigen van de re-integratieverplichtingen in het tweede ziektejaar van werknemers bij kleine en middelgrote werkgevers.

Verder lezen?

De bovenstaande tekst is een beknopte versie van het artikel. De volledige inhoud van dit artikel is alleen toegankelijk voor deelnemers aan het arbeidsrecht abonnement© met een plus abonnement of top abonnement. U kunt hieronder inloggen om het artikel te lezen.

Via dit formulier kunt u zich aanmelden voor het arbeidsrecht abonnement© of kunt u uw bestaande abonnementsvorm wijzigen.

Indien u deelnemer aan het arbeidsrecht abonnement© bent, kunt u hieronder inloggen om het artikel te lezen.