Stellen van gezondheidsvragen bij sollicitatie

Jaar en kwartaal
2011, 4e kwartaal
Nummer
6

Bronnen:

  • Voorstel van wet tot wijziging van de Wet op de medische keuringen in verband met het opnemen van de mogelijkheid tot onderbrenging van de klachtenbehandeling bij de Sociaal-Economische Raad en enige andere wijzigingen, wetsontwerp nummer 33050 d.d. 14 oktober 2011Uit een evaluatie van de Wet op de medische keuringen is gebleken dat het nog regelmatig voorkomt dat werkgevers tijdens een sollicitatiegesprek vragen stellen over de gezondheid van de werknemer en het ziekteverzuim, terwijl de Wet op de medische keuringen dat verbiedt. De tekst van artikel 4 lid 2 van de Wet op de medische keuringen wordt nu aldus gewijzigd dat deze aan een ander dan een keurend arts verbiedt vragen te stellen of anderszins inlichtingen in te winnen over de gezondheidstoestand van de keurling of over diens ziekteverzuim in het verleden.