Toepasselijkheid van no-riskpolis als werknemer na afloop van de termijn van vijf jaar na het einde van de wachttijd opnieuw in dienst treedt van een werkgever

Jaar en kwartaal
2022, 4e kwartaal
Nummer
7
De zogenaamde "no-riskpolis” in de Ziektewet heeft als doel dat het voor werkgevers aantrekkelijker wordt om werknemers met een arbeidsongeschiktheidsverleden in dienst te nemen. Als de werknemer vervolgens ziek wordt heeft de werknemer recht op een Ziektewetuitkering, die de werkgever kan verrekenen met het tijdens ziekte door te betalen loon. Als de no-riskpolis van toepassing is, is de Ziektewetuitkering die betaald wordt na het einde van de arbeidsovereenkomst ook niet voor rekening van de werkgever, ongeacht of de werkgever eigenrisicodrager is of niet.

Voor een werknemer die aan het einde van de wachttijd van 104 weken geen recht had op een WIA-uitkering omdat hij minder dan 35% arbeidsongeschikt was, geldt de no-riskpolis slechts als de werknemer in dienst treedt bij een andere werkgever. Voor toepassing van de no-riskpolis moet de werknemer dan binnen vijf jaar na het einde van de wachttijd bij die andere werkgever in dienst zijn getreden en de werknemer moet arbeidsongeschikt zijn geworden binnen vijf jaar na de indiensttreding.

De Hoge Raad heeft een arrest gewezen dat de toepasselijkheid van de no-riskpolis uitbreidt voor het geval een werknemer binnen vijf jaar na het einde van de wachttijd is gaan werken en die vervolgens een nieuwe dienstbetrekking aangaat nadat de periode van vijf jaar na het einde van de wachttijd is verstreken. Als tussen het einde van de eerste dienstbetrekking en de aanvang van de tweede dienstbetrekking minder dan vijf jaar is verstreken, is volgens de Hoge Raad de no-riskpolis ook van toepassing.

Verder lezen?

De bovenstaande tekst is een beknopte versie van het artikel. De volledige inhoud van dit artikel is alleen toegankelijk voor deelnemers aan het arbeidsrecht abonnement© met een plus abonnement of top abonnement. U kunt hieronder inloggen om het artikel te lezen.

Via dit formulier kunt u zich aanmelden voor het arbeidsrecht abonnement© of kunt u uw bestaande abonnementsvorm wijzigen.

Indien u deelnemer aan het arbeidsrecht abonnement© bent, kunt u hieronder inloggen om het artikel te lezen.