Verbetering van toegang tot het recht door instelling van een arbeidscommissie

Jaar en kwartaal
2023, 4e kwartaal
Nummer
5
De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft in een brief aan de Tweede Kamer medegedeeld dat zij geen opvolging wil geven aan het advies van net Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten om de toegang tot het recht voor arbeidsmigranten te vergroten door het instellen van een arbeidscommissie (vergelijkbaar met de huurcommissie in het huurrecht). 

In plaats daarvan wil de Minister de informatievoorziening verbeteren, in overleg met het Juridisch Loket bezien hoe de advisering en ondersteuning van kwetsbare werknemers kan worden verbeterd en een experiment uitvoeren met "nabijheidsrechters” om te onderzoeken of drempels kunnen worden verlaagd en procedures eenvoudiger kunnen worden gemaakt. 

De verbetering van de toegang tot het recht is niet alleen bedoeld voor arbeidsmigranten, maar ook voor andere kwetsbare werknemers, zoals laagbetaalde werknemers en werknemers met flexibele contracten.

Verder lezen?

De bovenstaande tekst is een beknopte versie van het artikel. De volledige inhoud van dit artikel is alleen toegankelijk voor deelnemers aan het arbeidsrecht abonnement© met een plus abonnement of top abonnement. U kunt hieronder inloggen om het artikel te lezen.

Via dit formulier kunt u zich aanmelden voor het arbeidsrecht abonnement© of kunt u uw bestaande abonnementsvorm wijzigen.

Indien u deelnemer aan het arbeidsrecht abonnement© bent, kunt u hieronder inloggen om het artikel te lezen.