vereenvoudiging Arbeidstijdenwet per 1 april 2007

Jaar en kwartaal
2007, 2e kwartaal
Nummer
10

Bronnen:

  • Wet van 30 november 2006 tot wijziging van de Arbeidstijdenwet in verband met vereenvoudiging van die wet, Staatsblad 2006, nummer 632 
 Met ingang van 1 april 2007 is de Arbeidstijdenwet vereenvoudigd. 

De nieuwe wet heeft nog maar vier regels over de maximum arbeidstijd (de oude wet had er twaalf). De vier regels voor de maximum arbeidstijd zijn: 

  • 12 uur per dienst
  • 60 uur per week
  • in een periode van 4 weken gemiddeld 55 uur per week
  • per 16 weken gemiddeld 48 uur. 
Een nachtdienst mag niet langer duren dan 10 uur. Voor werknemers die regelmatig nachtdiensten draaien, mag de werkweek over een periode van 16 weken gemiddeld niet meer dan 40 uur bedragen. Na één of meer nachtdiensten geldt altijd een langere rusttijd.

Het aantal nachtdiensten dat een werknemer draait blijft beperkt: per 16 weken maximaal 36 nachtdiensten. Dit zijn 117 nachtdiensten per jaar. Alleen bij collectieve regeling mag dit aantal verhoogd worden tot 140 nachtdiensten per jaar.

Een collectieve regeling wil zeggen: nadat daarover in collectief (gemeenschappelijk) overleg overeenstemming is bereikt. Een collectieve regeling kan een CAO zijn, of de rechtspositieregeling voor ambtenaren, maar ook een schriftelijke overeenstemming tussen de werkgever en het medezeggenschapsorgaan (de ondernemingsraad of de personeelsvertegenwoordiging). 

Van sommige bepalingen (met betrekking tot pauzeduur, aantal vrije zondagen en gemiddelde wekelijkse arbeidstijd per 4 weken) mag uitsluitend ‘bij collectieve regeling’ gebruikgemaakt worden.