verhaal van re-integratiekosten op veroorzaker arbeidsongeschiktheid werknemer

Jaar en kwartaal
2007, 2e kwartaal
Nummer
8

Bronnen:

  • Persbericht Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 9 maart 2007, nummer 07/001 
De regering heeft ingestemd met een wetsvoorstel regresrecht (overheids)werkgever en UWV en dit wetsvoorstel voor advies naar de Raad van State gezonden.

In het wetsvoorstel wordt buiten twijfel gesteld dat re-integratiekosten door werkgevers, het UWV en eigenrisicodragers kunnen worden verhaald op de derde die schuldig is aan de arbeidsongeschiktheid van een werknemer.

Het wetsvoorstel is een uitvloeisel van vragen van Eerste Kamerleden bij de behandeling in de Eerste Kamer van de WIA. De Minister heeft daarin medegedeeld geen aanleiding te zien om het regresrecht aan te passen zodat deze zou gelden voor meer dan het netto loon, maar heeft wel een wetswijziging toegezegd die buiten twijfel zou stellen dat re-integratiekosten verhaalbaar zouden zijn.

Dat re-integratiekosten verhaalbaar zijn is ook reeds op grond van de huidige wet verdedigbaar omdat artikel 6:107a B.W. bepaalt dat die kosten verhaalbaar zijn, die ook vergoed zouden moeten worden als de werknemer ze zelf betaald zou hebben (het zogenaamde "civiele plafond”). Als de werkgever de re-integratiekosten niet zou hebben betaald, zou de werknemer deze kosten zelf hebben moeten maken (vanwege de op hem rustende verplichting tot schadebeperking) en zou hij daarvan vergoeding hebben kunnen vragen aan degene die schuldig is aan de arbeidsongeschiktheid van de werknemer.