Verlagen van leeftijdsgrens no-riskpolis bij indienstnemen van oudere werkloze werk-nemers

Jaar en kwartaal
2017, 3e kwartaal
Nummer
8

 Bronnen:

  • Nieuwsbericht van Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 23 juni 2017·                Wetsvoorstel Wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW 2018), Tweede Kamer 2016-2017, 34766, nummer 2 


In een nieuwsbericht van 21 juni 2017 heeft het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aangekondigd dat de no-risk polis die geldt voor werkgevers die oudere werkloze werknemers in dienst nemen wordt uitgebreid tot werknemers die 56 jaar of ouder zijn.

De betreffende no-risk polis is geregeld in artikel 29d Ziektewet en houdt in dat de werknemer die geboren is vóór 8 juli 1954 en die onmiddellijk voorafgaand aan de dienstbetrekking gedurende tenminste 52 weken recht had op een WW-uitkering vanaf de eerste dag van arbeidsongeschiktheid recht heeft op een Ziektewetuitkering van 70% van het dagloon over periode van arbeidsongeschiktheid die zijn aangevangen in de eerste vijf jaar na aanvang van de dienstbetrekking. Deze Ziektewetuitkering kan door de werkgever worden verrekend met het tijdens ziekte door te betalen loon. Een eventuele WGA-uitkering die volgt op deze Ziektewetuitkering is in dat geval evenmin voor rekening van de werkgever.

In het wetsvoorstel Verzamelwet SZW 2018 is allereerst geregeld dat de bestaande no-risk polis (artikel 29d lid 1 Ziektewet) wordt beperkt tot werknemers waarvan de dienstbetrekking is aangevangen voor het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd. Volgens de regering is het nooit de bedoeling geweest om werknemers die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt voor werkgevers aantrekkelijker te maken, omdat de inkomensvoorziening van deze personen al is gewaarborgd middels de AOW-uitkering en eventueel pensioen.

Verder wordt in het wetsvoorstel een nieuwe no-risk polis (artikel 29d lid 6 ZW) geregeld die werknemers die geboren zijn vóór 1 januari 1962 en die onmiddellijk voorafgaand aan de dienstbetrekking gedurende tenminste 52 weken recht hadden op een WW-uitkering eveneens vanaf de eerste dag van arbeidsongeschiktheid recht geeft op een Ziektewetuitkering van 70% van het dagloon over perioden van arbeidsongeschiktheid die zijn aangevangen in de eerste vijf jaar na aanvang van de dienstbetrekking. De arbeidsovereenkomst moet dan echter zijn aangevangen in de periode van 1 januari 2018 tot en met 31 december 2019. Het betreft derhalve een tijdelijke uitbreiding van de no-riskpolis voor oudere werkloze werknemers.