verlagen van leeftijdsgrensherbeoordeling arbeidsongeschikte werknemers van 50 jaar naar 45 jaar

Jaar en kwartaal
2007, 2e kwartaal
Nummer
3

Bronnen:

  • Persbericht van Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 5 april 2007, nummer 07/003
  • Brief van Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan Tweede Kamer van 5 april 2007, nr. SV/WV/07/12796
  • Brief van Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan Tweede Kamer van 22 mei 2007, nr. SV/WV/07/18719
  • Persbericht Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 4 juni 2007, nummer 07/010 
 Als gevolg van afspraken in het regeerakkoord gaat de grens van arbeidsongeschikten met een WAO-, WAZ- of WAJONG-uitkering die niet herbeoordeeld behoeven te worden op basis van de strengere keuringsnormen van het aangepaste Schattingsbesluit Arbeidsongeschiktheidswetten omlaag van 50 jaar naar 45 jaar (peildatum: 1 juli 2004).

Inmiddels zijn 44.000 werknemers tussen de 45 en 50 jaar herbeoordeeld. Van 15.000 van hen is de uitkering verlaagd of stopgezet. Het UWV zal in deze gevallen ambtshalve een herkeuring doen op basis van de oude keuringsnormen. Dit kan ertoe leiden dat de uitkering wordt verhoogd. Naar verwachting zal dit voor 50% van de uitkeringsgerechtigden het geval zijn (van de andere 50% zou de uitkering ook zijn verlaagd of ingetrokken onder de oude keuringsnormen). De verhoging van de uitkering werkt terug tot 22 februari 2007, de dag van aantreden van het nieuwe kabinet. Uiteindelijk geldt de maatregel voor een groep van 116.000 personen.

Een wijziging van het Schattingsbesluit Arbeidsongeschiktheidswetten en een voorstel tot wetswijziging zijn in voorbereiding. Het voorstel tot wijziging van het Schattingsbesluit is bij brief van 22 mei 2007 aan de Tweede Kamer "voorgehangen”. Het wetsvoorstel is door de regering vastgesteld en naar de Raad van State gezonden voor spoedadvies.

De regering heeft het UWV verzocht om alvast te beginnen met de ambtshalve herbeoordelingen. Begin juni ontvangen de betreffende uitkeringsgerechtigden een brief van het UWV waarop zij kunnen aangeven of zij een nieuw gesprek met de verzekeringsarts willen dan wel of zij niet in aanmerking willen komen voor een ambtshalve herbeoordeling. In andere gevallen volgt een dossieronderzoek. Daarna bericht het UWV over het resultaat van de herbeoordeling. Uitkeringsgerechtigden die nog niet herbeoordeeld zijn ontvangen van het UWV bericht dat zij herbeoordeeld worden op basis van de oude keuringsnormen.