Verlengen van arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd tijdens ziekte

Jaar en kwartaal
2015, 2e kwartaal
Nummer
6

Bronnen:

  • Antwoord van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 24 maart 2015 op een vraag van het lid van de Tweede Kamer Van Weijenberg (D66) van 17 februari 2015 over het bericht "Jaarcontract niet verlengen bij ziekteverlof”, Tweede Kamer, vergaderjaar 2014/2015, Aanhangsel van de Handelingen, nummer 1712


De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een Kamervraag beantwoord over het feit dat er verzekeraars zijn die bij een verzuimverzekering de voorwaarde stellen dat een aflopende arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van een zieke werknemer niet mag worden verlengd. Door het niet verlengen van deze arbeidsovereenkomst eindigt ook de verplichting tot loondoorbetaling tijdens ziekte van de werkgever en hoeft de verzekeraar dus minder uitkering te doen.

De minister is van mening dat verzekeraars zich niet moeten bemoeien met het al dan niet verlengen van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, omdat alleen de werkgever goed zicht heeft op het functioneren van de werknemer. De minister is echter niet bereid om maatregelen te treffen om te voorkomen dat verzekeraars werkgevers verbieden om aflopende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd van zieke werknemers te verlengen. De minister verwijst naar een mededeling van het Verbond van Verzekeraars volgens welke verzekeraars in voorkomende gevallen in overleg treden met de werkgever en zo proberen een voor beide partijen passende oplossing te realiseren.

De mededeling van de minister volgde op een bericht in De Telegraaf van 14 februari 2015 naar aanleiding van een geschil tussen accountancy- en adviesorganisatie Gjald uit Leusden en Avéro Achmea.