verlenging TRI-uitkering voor herbeoordeelde WAO-ers

Jaar en kwartaal
2007, 2e kwartaal
Nummer
1

Bronnen:

  • Persbericht Ministerie van Sociale Zaken en werkgelegenheid 22 maart 2007, nummer 07/023
  • Tijdelijke regeling inkomensgevolgen herbeoordeelde arbeidsongeschikten, Besluit van Minister Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 8 december 2004, Staatscourant 15 december 2004, nr. 242, blz. 30
  • Regeling verlenging tegemoetkoming TRI, Besluit van Minister Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 19 maart 2007, Staatscourant 21 maart 2007, nr. 57, blz. 13
  • Brief van Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan Tweede Kamer van 5 april 2007, nr. SV/WV/07/12796 
 De TRI-uitkering is bedoeld voor herbeoordeelde arbeidsongeschikte werknemers die als gevolg van de herbeoordeling hun WAO-, WAZ- of WAJONG-uitkering geheel of gedeeltelijk verliezen en die hun inkomensachteruitgang niet (volledig) kunnen opvangen met een WW-uitkering. De regeling vangt het inkomensverlies gedurende een periode van zes maanden op. Die periode is inmiddels uitgebreid van zes naar twaalf maanden. Deze wijziging is een gevolg van afspraken in het regeerakkoord.

De regeling geldt momenteel voor ongeveer 2.500 uitkeringsgerechtigden en zal uiteindelijk gelden voor ongeveer 5.000 uitkeringsgerechtigden.