Vernietiging van arbeidsovereenkomst wegens dwaling

Jaar en kwartaal
2021, 1e kwartaal
Nummer
7
In 2020 heeft de Hoge Raad geoordeeld dat een arbeidsovereenkomst kan worden vernietigd wegens bedrog bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst. De vraag is nu of een arbeidsovereenkomst ook kan worden vernietigd wegens dwaling, net als bedrog een wilsgebrek. Die vraag is met name interessant als het gaat om dwaling bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst omdat de werknemer een ziekte of gebrek heeft verzwegen waarvan hij wist of moest weten dat die hem ongeschikt zou maken voor de te verrichten arbeid. Zou het dan ook mogelijk zijn om de arbeidsovereenkomst te vernietigen, dan zou de arbeidsovereenkomst met terugwerkende kracht nooit hebben bestaan en dan is er ook niet een eerste dag van arbeidsongeschiktheid die binnen het dienstverband met de werkgever kan vallen. Het gevolg daarvan zou zijn dat (middel)grote werkgevers ook niet twee jaar lang de gevolgen van een eventuele Ziektewetuitkering en tien jaar lang de gevolgen van een eventuele WGA-uitkering toegerekend zou dienen te krijgen.

De kantonrechter in Haarlem heeft geoordeeld dat vernietiging van de arbeidsovereenkomst wegens dwaling mogelijk is, maar dat de werkneemster in kwestie bij de indiensttreding niet behoefde te weten dat zij ongeschikt was voor de te verrichten arbeid. En het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden oordeelde dat niet vast was komen te staan of de betreffende werknemer bij de indiensttreding arbeidsongeschikt was, omdat de bedrijfsarts niet was gevraagd om dat te beoordelen.

Verder lezen?

De bovenstaande tekst is een beknopte versie van het artikel. De volledige inhoud van dit artikel is alleen toegankelijk voor deelnemers aan het arbeidsrecht abonnement© met een plus abonnement of top abonnement. U kunt hieronder inloggen om het artikel te lezen.

Via dit formulier kunt u zich aanmelden voor het arbeidsrecht abonnement© of kunt u uw bestaande abonnementsvorm wijzigen.

Indien u deelnemer aan het arbeidsrecht abonnement© bent, kunt u hieronder inloggen om het artikel te lezen.