Vernietiging wegens dwaling van arbeidsovereenkomst van werknemer die bij indiensttreding al arbeidsongeschikt was

Jaar en kwartaal
2022, 2e kwartaal
Nummer
9
De kantonrechter in Den Haag heeft goedgekeurd dat een werkgever de arbeidsovereenkomst van een werkneemster vernietigde wegens dwaling. Volgens de werkgever zou de arbeidsovereenkomst nooit zijn gesloten als de werkgever had geweten dat de werkneemster bij haar vorige werkgever ziek uit dienst was gegaan. De werkneemster was binnen drie maanden ziek uitgevallen en had in die periode ook niet goed gefunctioneerd. Dat de werkneemster dacht zij het werk bij de nieuwe werkgever wel aan zou kunnen omdat zij daar maar 80% van de werktijd zou werken terwijl zij bij de oude werkgever in een zelfde functie ook had opgebouwd tot 80% van de werktijd, maakte volgens de kantonrechter niet uit. De werkneemster had de werkgever over haar gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid moeten informeren omdat de klachten konden doorwerken in de uitoefening van de werkzaamheden en tot re-integratieverplichtingen van de werkgever konden leiden.

Ondanks de vernietiging van de arbeidsovereenkomst mocht de werkneemster het betaalde salaris behouden, omdat de werkgever wel baat had gehad bij de arbeidsprestatie van de werkneemster. 

De Hoge Raad heeft zich eerder wel uitgesproken over de vernietiging van een arbeidsovereenkomst wegens bedrog, maar niet over de vernietiging van de arbeidsovereenkomst wegens dwaling. Als arbeidsovereenkomsten kunnen worden vernietigd wegens dwaling, biedt dat werkgevers perspectief om te ontkomen aan de gevolgen van loondoorbetaling tijdens ziekte en van de toerekening van eventuele Ziektewet- en WGA-uitkeringen aan de werkgever, in gevallen waarin de werknemer al arbeidsongeschikt was bij de indiensttreding en de werknemer dat bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst ook al wist.

Verder lezen?

De bovenstaande tekst is een beknopte versie van het artikel. De volledige inhoud van dit artikel is alleen toegankelijk voor deelnemers aan het arbeidsrecht abonnement© met een plus abonnement of top abonnement. U kunt hieronder inloggen om het artikel te lezen.

Via dit formulier kunt u zich aanmelden voor het arbeidsrecht abonnement© of kunt u uw bestaande abonnementsvorm wijzigen.

Indien u deelnemer aan het arbeidsrecht abonnement© bent, kunt u hieronder inloggen om het artikel te lezen.