Verplichting van de werknemer om in te stemmen met een voorstel van de werkgever tot wijziging van de arbeidsovereenkomst

Jaar en kwartaal
2022, 4e kwartaal
Nummer
10
De Hoge Raad heeft duidelijkheid gegeven over de verhouding tussen twee verschillende wegen waarlangs de werkgever een wijziging van de arbeidsovereenkomst kan afdwingen. 

Enerzijds kan dat als de werkgever zich in de arbeidsovereenkomst de bevoegdheid tot wijziging van de arbeidsovereenkomst heeft voorbehouden. In dat geval zijn in de wet aan het gebruik van deze bevoegdheid strenge voorwaarden verbonden, in die zin dat de werkgever op die bevoegdheid alleen een beroep kan doen als sprake is van een zwaarwichtig belang. Anderzijds is het mogelijk dat de werknemer onder omstandigheden op grond van goed werknemerschap gehouden is om in te stemmen met een voorstel van de werkgever tot wijziging van de arbeidsovereenkomst.

Met betrekking tot de verhouding tussen deze twee wegen had de Hoge Raad in een arrest uit 2008 gezegd dat de eerste mogelijkheid veeleer ziet op gevallen waarin de arbeidsvoorwaarden van meerdere werknemers moeten worden gewijzigd (collectieve wijzigingen). Sindsdien was het de vraag of collectieve wijzigingen van arbeidsvoorwaarden wel mogelijk zouden zijn als geen eenzijdig wijzigingsbeding zou zijn afgesproken.

De Hoge Raad heeft nu bepaald dat ook collectieve wijzigingen langs de weg van de uit goed werknemerschap voortvloeiende verplichting tot het (onder omstandigheden) aanvaarden van een voorstel tot wijziging van de arbeidsovereenkomst kunnen worden afgedwongen.

Verder lezen?

De bovenstaande tekst is een beknopte versie van het artikel. De volledige inhoud van dit artikel is alleen toegankelijk voor deelnemers aan het arbeidsrecht abonnement© met een plus abonnement of top abonnement. U kunt hieronder inloggen om het artikel te lezen.

Via dit formulier kunt u zich aanmelden voor het arbeidsrecht abonnement© of kunt u uw bestaande abonnementsvorm wijzigen.

Indien u deelnemer aan het arbeidsrecht abonnement© bent, kunt u hieronder inloggen om het artikel te lezen.