Verplichtstelling vertrouwenspersoon

Jaar en kwartaal
2023, 2e kwartaal
Nummer
11
De Tweede Kamer heeft een wetsvoorstel aangenomen dat werkgevers verplicht om te zorgen dat voor werknemers een vertrouwenspersoon beschikbaar is voor het geval de werknemer op zijn werk geconfronteerd wordt met ongewenste omgangsvormen. Daaronder is te verstaan: discriminatie, (seksuele) intimidatie, agressie, geweld en pesten. De vertrouwenspersoon kan een werknemer zijn, maar ook een extern persoon. 

Voor werkgevers met ten hoogste tien werknemers gaat de verplichting vooralsnog niet gelden. Voor hen kan de verplichting echter later bij algemene maatregel van bestuur door de regering alsnog worden ingevoerd, waarbij eventueel een aangepast takenpakket voor de vertrouwenspersoon kan worden geregeld. 

Uit de huidige wet moet overigens al worden afgeleid dat werkgevers verplicht zijn om een vertrouwenspersoon beschikbaar te stellen. Het wetsvoorstel expliciteert deze verplichting echter en geeft er een nadere invulling aan.

Verder lezen?

De bovenstaande tekst is een beknopte versie van het artikel. De volledige inhoud van dit artikel is alleen toegankelijk voor deelnemers aan het arbeidsrecht abonnement© met een plus abonnement of top abonnement. U kunt hieronder inloggen om het artikel te lezen.

Via dit formulier kunt u zich aanmelden voor het arbeidsrecht abonnement© of kunt u uw bestaande abonnementsvorm wijzigen.

Indien u deelnemer aan het arbeidsrecht abonnement© bent, kunt u hieronder inloggen om het artikel te lezen.