Vervallen eerstedagsmelding

Jaar en kwartaal
2008, 4e kwartaal
Nummer
8

Bronnen:

  • Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2009), artikel XXIV en XXV, wetsontwerp 31704 (Memorie van Toelichting nr. 3, blz. 4) 
 In de Memorie van Toelichting op het wetsvoorstel Belastingplan 2009 is vermeld dat de eerstdedagsmelding per 1 januari 2009 zal worden afgeschaft. In plaats daarvan krijgt de belastinginspecteur de bevoegdheid om maximaal gedurende vijf jaar een verplichting tot het doen van een eerstedagsmelding op te leggen als sprake is van bijzondere risico’s op fraude of illegale tewerkstelling. Daarbij betrekt de Belastingdienst niet alleen informatie van  belastingcontroles maar ook signale van andere overheidsinstanties zoals de Arbeidsinspectie.

De eerstedagsmelding is op grond van artikel 28 onder f van de Wet op de loonbelasting 1964 geregeld in artikel 66a Uitvoeringsregeling loonbelasting 2001. De Staatssecretaris van Financiën zal deze regeling dus voor 1 januari 2009 nog moeten wijzigen. De gewijzigde regeling is nog niet in de Staatscourant gepubliceerd.

Het wetsvoorstel is inmiddels door de Tweede Kamer aanvaard.