Verzekeringsplicht bij managementovereenkomst

Jaar en kwartaal
2022, 1e kwartaal
Nummer
2
De Hoge Raad heeft zich uitgesproken over de verzekeringsplicht van twee personen die via hun persoonlijke houdstermaatschappij elk eigenaar waren van 24% van de aandelen in een werkmaatschappij. De beide houdstermaatschappijen waren bestuurder van de werkmaatschappij. Tussen de werkmaatschappij en de beide houdstermaatschappijen was een managementovereenkomst gesloten, op basis waarvan de beide personen werkzaam waren ten behoeve van de werkmaatschappij. 

De belastingdienst had gesteld dat sprake was van verzekeringsplicht omdat de beide personen verplicht waren de werkzaamheden voor de werkmaatschappij persoonlijk te verrichten, omdat de managementvergoeding daarbij kon worden aangemerkt als loon aangezien dit de tegenprestatie was voor de te verrichten arbeid en omdat de bestuurders onder gezag van de aandeelhoudersvergadering van de werkmaatschappij stonden.

De rechtbank had geoordeeld dat de arbeidsverhouding aanknopingspunten bood voor zowel het bestaan van een arbeidsovereenkomst als voor het bestaan van een overeenkomst van opdracht, maar was toch van mening dat geen sprake was van verzekeringsplicht omdat managementovereenkomsten met de persoonlijke houdstermaatschappijen waren gesloten die aansluiten bij een in algemene termen vervatte overeenkomst van opdracht en die geen aanwijzingen bevatten voor het bestaan van een arbeidsovereenkomst.

Het gerechtshof had die uitspraak van de rechtbank in hoger beroep echter vernietigd, op grond van soortgelijke overwegingen als die van de belastingdienst.

De Hoge Raad heeft echter de uitspraak van het gerechtshof vernietigd omdat het gerechtshof niet heeft vastgesteld dan wel onvoldoende heeft gemotiveerd dat:
  • de beide personen zich hebben verbonden om persoonlijk arbeid te verrichten voor de werkmaatschappij;
  • de werkmaatschappij loon moest betalen aan beide personen;
  • de beide personen onder gezag stonden van de (aandeelhoudersvergadering van) de werkmaatschappij. Een ander gerechtshof moet nu beslissen of het bovenstaande kan worden vastgesteld, in weerwil van de gesloten managementovereenkomsten volgens welke de werkmaatschappij heeft gecontracteerd met de beide houdstermaatschappijen.

Verder lezen?

De bovenstaande tekst is een beknopte versie van het artikel. De volledige inhoud van dit artikel is alleen toegankelijk voor deelnemers aan het arbeidsrecht abonnement© met een plus abonnement of top abonnement. U kunt hieronder inloggen om het artikel te lezen.

Via dit formulier kunt u zich aanmelden voor het arbeidsrecht abonnement© of kunt u uw bestaande abonnementsvorm wijzigen.

Indien u deelnemer aan het arbeidsrecht abonnement© bent, kunt u hieronder inloggen om het artikel te lezen.