Voortgang bestrijding schijnzelfstandigheid

Jaar en kwartaal
2023, 1e kwartaal
Nummer
1
In een brief aan de Tweede Kamer heeft de regering aangegeven hoe zij denkt om het probleem van de bestrijding van de schijnzelfstandigheid op te lossen. De regering wil daartoe:
  • een gelijker speelveld voor werknemers en zelfstandigen creëren;
  • regels voor de beoordeling van de arbeidsverhouding verduidelijken en een rechtsvermoeden invoeren.
  • de handhaving op schijnzelfstandigheid verbeteren. 
Om een gelijker speelveld mogelijk te maken wordt:
  • de zelfstandigenaftrek versneld afgebouwd;
  • verdere opbouw van de fiscale oudedagsreserve onmogelijk gemaakt;
  • in 2025 een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen ingevoerd;
  • het voor kleine zelfstandigen mogelijk gemaakt om collectief over arbeidsvoorwaarden te onderhandelen. 
De regels voor de beoordeling van de arbeidsverhouding (wel of geen arbeidsovereenkomst?)  moeten per 1 januari 2025 worden verduidelijk door:
  • jurisprudentie te codificeren;
  • te bepalen dat van een gezagsverhouding ook sprake kan zijn als werk organisatorisch is ingebed in de onderneming van de opdrachtgever;
  • duidelijk te maken dat zelfstandig ondernemerschap een belangrijke contra-indicatie voor het bestaan van een arbeidsovereenkomst.
Aan werkenden met een minder goede onderhandelingspositie moet daarbij meer bescherming worden geboden door het makkelijker te maken om een beroep te doen op beschermende regels door een (weerlegbaar) rechtsvermoeden voor het bestaan van een arbeidsovereenkomst in de wet op te nemen, dat wordt gekoppeld aan een uurtarief.  

Uiterlijk op 1 januari 2025 moet een einde komen aan het handhavingsmoratorium, waardoor maar in een zeer beperkt aantal gevallen bij opdrachtgevers naheffing van loonbelasting en premies werknemersverzekeringen kan plaatsvinden. Een reeks van maatregelen moet dit mogelijk maken, maar de regering schat in dat met al die maatregelen maximaal een "enigszins werkbare situatie” voor de belastingdienst haalbaar is.

Verder lezen?

De bovenstaande tekst is een beknopte versie van het artikel. De volledige inhoud van dit artikel is alleen toegankelijk voor deelnemers aan het arbeidsrecht abonnement© met een plus abonnement of top abonnement. U kunt hieronder inloggen om het artikel te lezen.

Via dit formulier kunt u zich aanmelden voor het arbeidsrecht abonnement© of kunt u uw bestaande abonnementsvorm wijzigen.

Indien u deelnemer aan het arbeidsrecht abonnement© bent, kunt u hieronder inloggen om het artikel te lezen.