Voortgang van maatregelen ter bestrijding van het tekort aan verzekeringsartsen en andere WIA-onderwerpen

Jaar en kwartaal
2023, 4e kwartaal
Nummer
4
In een brief aan de Tweede Kamer heeft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid informatie gegeven over de maatregelen die worden getroffen ter beperking van de gevolgen van het tekort van het UWV aan verzekeringsartsen (door de minister aangeduid als een "mismatch tussen vraag en aanbod van sociaal-medische beoordelingen”). 

Het UWV gaat het werken met taakdelegatie door de verzekeringsarts ("Sociaal Medische Centra”) uitbreiden. In 2025 moeten alle kantoren werken met Sociaal Medische Centra. 

De vereenvoudigde claimbeoordeling van 60-plussers wordt verlengd tot en met 31 december 2024. 

Eerstejaars Ziektewetbeoordelingen (EZWB) wil het UWV binnen de Sociaal Medische Centra alleen uitvoeren op de beoordelingen die het meeste kans op uitstroom uit de Ziektewet opleveren, maar kan dit alleen doen als het UWV ook zelf verantwoordelijk is voor de begeleiding van het ziekteverzuim. Met de private uitvoerders van het eigenrisicodragen en met de uitzendbureaus worden daarom afspraken gemaakt om ook bij eigenrisicodragers de EZWB doelgericht in te zetten.  

Doordat hogere prioriteit wordt gegeven aan WIA-claimbeoordelingen werden in de eerste vier maanden van 2023 maar 43,55% van de aanvragen voor deskundigenoordelen tijdig (binnen vier weken) afgehandeld. Vanaf het tweede kwartaal van 2024 worden alle aanvragen in behandeling genomen, maar wordt de aanvrager eerst door het UWV gebeld om de situatie te bespreken. Als na dat gesprek blijkt dat een deskundigenoordeel noodzakelijk is, wordt de aanvraag in behandeling genomen. Daarbij wordt prioriteit gegeven aan aanvragen waarbij sprake is van een geschil en aan aanvragen waarbij sprake is van een schrijnende situatie.

Sinds 2022 volgen sociaal-medisch verpleegkundigen werknemers die een WGA-uitkering krijgen omdat zij op uitsluitend medische gronden 80-100% arbeidsongeschikt zijn gevonden ("geen benutbare mogelijkheden”). Op logische momenten en tenminste één maal per jaar worden zij gebeld. Wanneer daar aanleiding toe is wordt de werknemer opgeroepen voor een herbeoordeling. Door werkgevers daarover te informeren hoopt het UWV dat zij minder vaak om een herbeoordeling vragen. 

Vanaf 1 juli 2024 zullen voor de duur van drie jaar werknemers die bij de WIA-beoordeling werken uitsluitend op basis van hun feitelijke verdiensten worden beoordeeld (praktische schatting) en niet ook op basis van wat zij kunnen verdienen in voor hen geschikt geachte functies (theoretische schatting). Daardoor kunnen tussen de 2.000 en 3.000 verzekeringsgeneeskundige onderzoeken achterwege blijven.

Verder lezen?

De bovenstaande tekst is een beknopte versie van het artikel. De volledige inhoud van dit artikel is alleen toegankelijk voor deelnemers aan het arbeidsrecht abonnement© met een plus abonnement of top abonnement. U kunt hieronder inloggen om het artikel te lezen.

Via dit formulier kunt u zich aanmelden voor het arbeidsrecht abonnement© of kunt u uw bestaande abonnementsvorm wijzigen.

Indien u deelnemer aan het arbeidsrecht abonnement© bent, kunt u hieronder inloggen om het artikel te lezen.