vrij verkeer van werknemers voor nieuwe EU-landen per 1 mei 2007

Jaar en kwartaal
2007, 2e kwartaal
Nummer
11

Bronnen:

  • Persbericht Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 6 april 2007, nummer 07/029
  • Brief van Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan Tweede Kamer van 6 april 2006, nummer ARBO/A&V/07/9033 
 Per 1 mei 2007 is de arbeidsmarkt volledig opengesteld voor werknemers uit de landen uit Midden- en Oost-Europa die op 1 mei 2004 tot de Europese Unie zijn toegetreden (Estland, Letland, Litouwen, Slowakije, Hongarije, Tsjechië, Polen en Slovenië). 

Die werknemers moeten hetzelfde loon krijgen als Nederlandse werknemers, dus minimaal het minimumloon of CAO-loon. Bij overtreding van die verplichting kunnen werkgevers door de Arbeidsinspectie worden beboet met een boete die kan oplopen tot € 6.700.

Dit betekent dat personen met nationaliteiten van de volgende landen in Nederland mogen werken: Nederland, België, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Groot-Brittannië, Hongarije, Ierland, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Liechtenstein, Malta, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, IJsland, Zweden en Zwitserland. Voor werknemers uit Bulgarije en Roemenië blijft een tewerkstellingsvergunning nodig. 

Personen uit alle andere landen mogen alleen in Nederland werken als ze beschikken over een geldig verblijfsdocument waarop de aantekening staat: ‘Arbeid is vrij toegestaan’, of als ze beschikken over een paspoort met een officiële sticker voor verblijfsaantekeningen, met daarop de aantekening ‘Arbeid is vrij toegestaan’ of als de werkgever beschikt over een geldige tewerkstellingsvergunning voor deze vreemdelingen.