Werkgever en corona (jurisprudentie)

Jaar en kwartaal
2021, 1e kwartaal
Nummer
4
De coronamaatregelen hebben inmiddels op verschillende punten geleid tot arbeidsrechtelijke jurisprudentie.

De werkgever die als gevolg van de impact van de coronamaatregelen op zijn bedrijf het loon niet kan betalen, is toch verplicht om dat loon te betalen. De werknemer die niet werkt heeft volgens de wet immers recht op loon tenzij de oorzaak van het niet werken in zijn risicosfeer zou liggen. Overigens luidde de wet op dit punt tot 1 januari 2020 nog anders. Toen had de werknemer die niet werkte geen recht op loon, tenzij de oorzaak van het niet werken in de risicosfeer van de werkgever zou liggen. Als de rechter dan geoordeeld zou hebben dat de coronamaatregelen (ook) niet in de risicosfeer van de werkgever liggen omdat zij het normale ondernemersrisico ver te buiten gaan, zou de werknemer geen recht op loon hebben gehad. 

Ook een oproepkracht die na een jaar werken een aanbod voor een vaste arbeidsomvang heeft gekregen maar dat aanbod niet heeft aanvaard, heeft recht op loon als hij door de coronamaatregelen niet kan werken. De omvang van dat recht op loon kan worden bepaald met behulp van het rechtsvermoeden ten aanzien van de omvang van de arbeidsduur, waarbij de arbeidsduur vermoed wordt gelijk te zijn aan het gemiddelde van enige periode van drie maanden (en waarbij de werkgever tegenbewijs kan leveren).

Van werknemers die als gevolg van de coronamaatregelen hun eigen werk niet kunnen doen, mag worden verlangd om aangepast werk te doen.

Hoewel de jurisprudentie er (nog) geen voorbeelden van laat zien, lijkt een eenzijdige wijziging van arbeidsvoorwaarden voor werkgevers die zwaar getroffen zijn door de coronacrisis niet onhaalbaar. Kantonrechters hinten in elk geval op die mogelijkheid en zowel het algemene verbintenissenrecht als het arbeidsrecht kennen instrumenten om tot een wijziging van arbeidsvoorwaarden te komen. Voorwaarde is dan wel dat de werkgever de financiële noodzaak voor de wijziging van de arbeidsvoorwaarden aantoont, dat eerst geprobeerd wordt om in overleg tot een wijziging te komen en dat het voorstel redelijk is. In overleg zijn aanpassingen van arbeidsvoorwaarden mogelijk voor zover die niet in strijd komen met dwingend recht. Dan is wel vereist dat de werknemer vooraf goed geïnformeerd wordt over de gevolgen van het voorstel en dat geen onredelijke druk wordt uitgeoefend om met het voorstel in te stemmen.

Het thuiswerkadvies van de overheid geeft nog geen thuiswerkrecht aan de werknemer. Omdat de werkgever de vereiste veiligheidsmaatregelen had getroffen, moest de werknemer naar de werkplek komen om te werken. Een werknemer die thuis bleef omdat de werkgever niet de vereiste veiligheidsmaatregelen had getroffen om de werknemer te beschermen tegen besmetting met het coronavirus, had echter wel recht op loon.

Een werkgever heeft het recht om op het bedrijf een mondkapjesplicht in te voeren. Dat vormde wel een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van de werknemer, maar niet één die niet gerechtvaardigd is.Verder lezen?

De bovenstaande tekst is een beknopte versie van het artikel. De volledige inhoud van dit artikel is alleen toegankelijk voor deelnemers aan het arbeidsrecht abonnement© met een plus abonnement of top abonnement. U kunt hieronder inloggen om het artikel te lezen.

Via dit formulier kunt u zich aanmelden voor het arbeidsrecht abonnement© of kunt u uw bestaande abonnementsvorm wijzigen.

Indien u deelnemer aan het arbeidsrecht abonnement© bent, kunt u hieronder inloggen om het artikel te lezen.