Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties aangenomen door Eerste Kamer

Jaar en kwartaal
2016, 1e kwartaal
Nummer
9

Bronnen:

  • Wet van 3 februari 2016 tot wijziging van enkele belastingwetten en enkele andere wetten ten behoeve van het afschaffen van de Verklaring arbeidsrelatie (Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties),Staatsblad 2016, nummer 45


De Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties is op 2 februari 2016 door de Eerste Kamer aangenomen en op 3 februari 2016 in het Staatsblad gepubliceerd.

Met deze wet wordt de huidige Verklaring arbeidsrelatie (VAR) afgeschaft. Het voorgestelde alternatief houdt in dat belangenorganisaties van opdrachtgevers of belangenorganisaties van opdrachtnemers, en ook individuele opdrachtgevers of opdrachtnemers, overeenkomsten voorleggen aan de Belastingdienst, zodat die een oordeel kan geven over de overeenkomst. Partijen zouden hieraan zekerheid kunnen ontlenen omtrent de loonheffingen, maar dan dienen zij zich bij de uitvoering van de overeenkomst wel te houden aan de tekst van de model-overeenkomst. 

Hoewel het Koninklijk Besluit betreffende de inwerkingtreding van de wet nog moet worden gepubliceerd, is reeds aangekondigd dat de wet op 1 mei 2016 in werking zal treden. Op grond van een toezegging van de Minister van Financiën aan de Eerste Kamer zal de belastingdienst tot 1 mei 2017 terughoudend optreden als het gaat om naheffing van loonbelasting en premies werknemersverzekeringen. Op de site van de belastingdienst is ter zake het volgende vermeld: 

"Implementatietermijn

Tot 1 mei 2017 geldt een implementatietermijn. Opdrachtgevers en opdrachtnemers hebben dan de tijd om zo nodig hun werkwijze aan te passen. In deze periode houden wij wel toezicht, maar vooral in de vorm van voorlichting over de nieuwe werkwijze en het bieden van een helpende hand. Er geldt wel een inspanningsverplichting. Dit betekent dat opdrachtgever en de opdrachtnemer ervoor moeten zorgen dat de arbeidsrelatie geen dienstbetrekking is. Tenminste: als beide partijen geen dienstbetrekking willen.”


De Belastingdienst zal beoordeelde overeenkomsten (voor zover mogelijk) openbaar maken, zodat deze door andere opdrachtgevers en opdrachtnemers kunnen worden gebruikt. Reeds door de belastingdienst goedgekeurde modelovereenkomst zijn te vinden op de site van de belastingdienst:

http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/ondernemen/onderneming_starten/voordat_u_start/ondernemer_voor_inkomstenbelasting/verklaring_arbeidsrelatie/wetsvoorstel_var_verdwijnt_in_2016/voorbeeldovereenkomsten