Wijzigen van re-integratieverplichtingen kleine en middelgrote werkgevers in het tweede ziektejaar

Jaar en kwartaal
2023, 4e kwartaal
Nummer
2
De regering heeft in het kader van internetconsultatie een wetsvoorstel gepubliceerd dat het voor kleine en middelgrote werkgevers makkelijker moet maken om een andere werknemer in dienst te nemen als een werknemer langdurig arbeidsongeschikt is. Daardoor moet het voor werkgevers aantrekkelijker worden om arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd aan te gaan. De regering wil aan kleine en middelgrote werkgevers eerder duidelijkheid geven over het moment tot waaraan zij de functie van een arbeidsongeschikte werknemer voor hem beschikbaar moeten houden en vanaf wanneer zij tot vervanging kunnen overgaan. 

Kleine en middelgrote werkgevers krijgen daartoe de mogelijkheid om de re-integratie vanaf het tweede ziektejaar uitsluitend te richten op het "tweede spoor” (bevordering van inschakeling van de werkgever in passende arbeid bij een andere werkgever), als wordt voldaan aan voorwaarden voor de afsluiting van het "eerste spoor” (bevordering van inschakeling in eigen arbeid of andere passende arbeid in de onderneming van de eigen werkgever).  

De mogelijkheid de re-integratie in het eerste spoor af te sluiten heeft de werkgever als:
  • de werkgever en de werknemer daarover schriftelijke overeenstemming bereiken; of
  • het UWV de werkgever daarvoor toestemming verleent. 
Afsluiting van het eerste spoor betekent dan dat:
  • de werkgever de eigen functie van de werknemer niet meer voor de werknemer beschikbaar hoeft te houden;
  • de werkgever de werknemer, ook na volledig herstel, niet meer hoeft te laten re-integreren in een functie binnen de eigen onderneming;
  • in het tweede ziektejaar re-integratie-inspanningen moeten worden gedaan gericht op de werkhervatting bij een andere werkgever. 
De werkgever moet de werknemer wel in dienst houden tot de duur van het opzegverbod tijdens ziekte (twee jaar) is verstreken. Ook moet de werkgever de werknemer gedurende 104 weken het loon tijdens ziekte doorbetalen.  

Als de duur van het opzegverbod tijdens ziekte is verstreken, kan de arbeidsovereenkomst worden opgezegd, ook al zou de werknemer inmiddels hersteld zijn. Alleen als er nog een vacature is voor de functie van de werknemer kan de arbeidsovereenkomst van de werknemer niet worden opgezegd. Voor middelgrote werkgever geldt bovendien dat de arbeidsovereenkomst niet kan worden opgezegd als er nog herplaatsingsmogelijkheden zijn.

Verder lezen?

De bovenstaande tekst is een beknopte versie van het artikel. De volledige inhoud van dit artikel is alleen toegankelijk voor deelnemers aan het arbeidsrecht abonnement© met een plus abonnement of top abonnement. U kunt hieronder inloggen om het artikel te lezen.

Via dit formulier kunt u zich aanmelden voor het arbeidsrecht abonnement© of kunt u uw bestaande abonnementsvorm wijzigen.

Indien u deelnemer aan het arbeidsrecht abonnement© bent, kunt u hieronder inloggen om het artikel te lezen.