Wijziging afspiegelingsbeginsel

Jaar en kwartaal
2015, 1e kwartaal
Nummer
7

  Bronnen:

  • Besluit van UWV van 20 januari 2015 tot wijziging van het Besluit beleidsregels ontslagtaak UWV 2012, Staatscourant 4 februari 2015, nummer 2867 


Op 1 april 2014 is het Ontslagbesluit aangepast ten aanzien van de in acht te nemen leeftijdsgroepen bij het bepalen van de ontslagvolgorde. Werknemers die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt, nemen sindsdien een andere positie in en worden bij de toepassing van het afspiegelingsbeginsel buiten beschouwing gelaten. Het UWV heeft in verband hiermee in april 2014 de Beleidsregels UWV al aangepast. Het UWV maakt echter nu op twee onderdelen andere keuzes. Het betreft de volgende onderdelen:

  • De beoordeling of een werknemer AOW-gerechtigd is vindt niet langer plaats op de peildatum voor de toepassing van het afspiegelingsbeginsel of op de datum van indiening van de ontslagaanvraag maar op de datum waarop UWV de beslissing op de aanvraag neemt. Het UWV is van mening dat dit meer tegemoet komt aan de bedoeling van het Ontslagbesluit.
  • Oorspronkelijk was het UWV van mening dat de werkgever in geval van een aanvraag van een ontslagvergunning wegens bedrijfseconomische redenen niet alleen afscheid moet nemen van werknemers die op het moment van beoordelen AOW-gerechtigd zijn, maar ook van werknemers die op dat moment nog niet AOW-gerechtigd zijn en die op grond van het afspiegelingsbeginsel niet voor ontslag in aanmerking komen, maar die binnen 26 weken wel AOW-gerechtigd zullen worden. Het UWV is inmiddels van mening dat deze beleidsregel onvoldoende rekening houdt met de ontwikkeling dat steeds meer werknemers contractueel afspreken dat zij na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd bij het bedrijf kunnen doorwerken. Van de werkgever kan daarom volgens het UWV niet altijd gevergd worden dat hij afscheid zal nemen van een werknemer die binnen 26 weken AOW-gerechtigd zal worden.
Met ingang van 1 januari 2015 zijn de regels in het Ontslagbesluit voor de beoordeling van een ontslagaanvraag voor een payrollwerknemer gewijzigd. In verband hiermee heeft het UWV nu ook de Beleidsregels ontslagtaak UWV aangepast.