Wijziging loonbegrippen in Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten

Jaar en kwartaal
2008, 1e kwartaal
Nummer
12

Bronnen:

  • Ontwerpbesluit tot wijziging van het Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten in verband met het loonbegrip als grondslag voor de berekening van het maatmaninkomen en de resterende verdiencapaciteit
  • Brief van Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan Tweede Kamer van 21 december 2007, nummer SV/WV/07/41615 
 De regering is voornemens om de loonbegrippen in het Schattingsbesluit Arbeidsongeschiktheidswetten te uniformeren. Zowel het maatmaninkomen als de (feitelijke of theoretische) resterende verdiencapaciteit zullen dan voortaan worden bepaald op basis van het sociale verzekeringsloon (artikel 16 Wfsv).

Het maatmaninkomen is het inkomen per uur dat iemand nog had kunnen verdienen als hij niet arbeidsongeschikt was geworden. De resterende verdiencapaciteit is het loon wat hij geacht wordt nog te kunnen verdienen nadat hij arbeidsongeschikt is geworden. De vergelijking tussen de twee loonbegrippen levert de mate van arbeidsongeschiktheid op.

In bijzondere situatie blijft ook na de voorgenomen wijziging een verschil tussen het ene loonbegrip en het andere mogelijk.