Wijziging van aantal werkdagen per jaar bij berekening van maximum premieloon en franchise

Jaar en kwartaal
2010, 4e kwartaal
Nummer
7

Bronnen:

  • Wijziging van verschillende wetten in verband met harmonisatie en vereenvoudiging van deze wetten ten behoeve van de uitvoering van die wetten door het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (Wet harmonisatie en vereenvoudiging socialezeker-heidswetgeving), wetsontwerp nr. 32421Bij de heffing van loonbelasting en premies volksverzekeringen wordt een loon tot een jaarloon herleid op basis van 260 werkdagen, terwijl dat bij de heffing van premies werknemersverzekeringen gebeurt op basis van 261 werkdagen.

Voortaan wordt bij de heffing van de premies werknemersverzekeringen (net als bij de inkomensafhankelijke bijdrage van de Zorgverzekeringswet) uitgegaan van een jaarbedrag, dat op basis van 260 werkdagen per jaar wordt herleid tot dagen per maand, per week of per dag. Het maximum premieloon en de franchise bij de berekening van de premie voor het Algemeen Werkloosheidsfonds worden daardoor eenmalig 0,38% hoger vastgesteld. Tegelijkertijd blijft echter bij de berekening van de maximale hoogte van uitkeringen uitgegaan worden van een maximum dagloon met 261 dagen per jaar.

Voor de berekening van het maximum premieloon wordt voortaan aangesloten bij de bepaling van artikel 25 leden 1 en 4 van de Wet op de Loonbelasting 1964. Een maand wordt bij de berekening van het maximum premieloon dan gesteld op 65/3 dagen, een week op vijf dagen en tijdvak korter dan een dag op een dag.