wijziging van ziekengelduitkering van vangnetters die op zaterdag en zondag werken

Jaar en kwartaal
2007, 4e kwartaal
Nummer
2

Bronnen:

  • Persbericht Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid nummer 07/188 van 26 november 2007 
 Sommige werknemers kunnen in geval van ziekte onder bepaalde omstandigheden een uitkering krijgen op grond van de Ziektewet. Het gaat dan in grote lijnen om uitzendkrachten en andere flexwerkers, vrouwen die ziek zijn als gevolg van zwangerschap of bevalling, werknemers die bij indiensttreding "arbeidsgehandicapt” waren (WAO) of die een structurele functionele beperking hebben (WIA).

Ingevolge artikel 29 lid 2 ZW wordt geen ziekengeld uitgekeerd op zaterdagen en zondagen. Ingevolge artikel 29 lid 2 onder a ZW gelden twee wachtdagen (maar die wachtdagen gelden niet voor de hierboven genoemde uitkeringen aan vrouwen die ziek zijn als gevolg van zwangerschap of bevalling (artikel 29a ZW) en werknemers die bij indiensttreding "arbeidsgehandicapt” waren of die een structurele functionele beperking hebben (artikel 29b en artikel 90 ZW).

Werknemers die van dinsdag tot en met vrijdag werken en zich aan het begin van de week ziekmelden krijgen daardoor in die week nog twee dagen uitkering. Werknemers die van donderdag tot en met zondag werken en zich aan het begin van de week ziekmelden krijgen echter in die week in het geheel geen uitkering (eerst twee dagen wachttijd, dan zaterdag en zondag).

Minister Donner heeft een wetsvoorstel opgesteld om aan die ongelijkheid een einde te maken. De indiening van het wetsvoorstel bij de Tweede Kamer wordt in het tweede kwartaal van 2008 verwacht.