Wijziging Werkwijzer Poortwachter

Jaar en kwartaal
2022, 3e kwartaal
Nummer
6

Het UWV heeft een nieuwe versie van de Werkwijzer Poortwachter gepubliceerd. In de Werkwijzer Poortwachter geeft het UWV aan hoe het UWV re-integratie-inspanningen van werkgevers toetst en dus wanneer het UWV aan werkgevers loonsancties oplegt wegens het plegen van te weinig re-integratie-inspanningen.

De tekst van de Werkwijzer wordt op een aantal onderdelen enigszins aangescherpt. Deze aanscherpingen wijzen er op dat het UWV zijn beleid bij het toetsen van re-integratieverslagen aan het aanscherpen is. Het gevolg daarvan is dat het UWV ook wat vaker loonsancties oplegt.

De Werkwijzer bevat echter geen wettelijke regels. De rechter zou moeten toetsen of de aangescherpte standpunten van het UWV in overeenstemming zijn met de wet en met de Beleidsregels beoordelingskader Poortwachter.

Verder lezen?

De bovenstaande tekst is een beknopte versie van het artikel. De volledige inhoud van dit artikel is alleen toegankelijk voor deelnemers aan het arbeidsrecht abonnement© met een plus abonnement of top abonnement. U kunt hieronder inloggen om het artikel te lezen.

Via dit formulier kunt u zich aanmelden voor het arbeidsrecht abonnement© of kunt u uw bestaande abonnementsvorm wijzigen.

Indien u deelnemer aan het arbeidsrecht abonnement© bent, kunt u hieronder inloggen om het artikel te lezen.