Gevecht tussen taartenmakers


In Amsterdam is onder de naam "De Taarten Kamer" sinds 2003 een onderneming actief in het bezorgen of afhalen van taarten bij of door bedrijven en particulieren. De taarten kunnen telefonisch worden besteld of via een website met de naam www.detaartenkamer.nl. Op 31 december 2008 wordt in het handelsregister een onderneming ingeschreven die zich eveneens bezig houdt met het bezorgen van taarten, evenwel niet aan particulieren maar alleen aan bedrijven en horecaondernemingen. De onderneming heeft de naam "De Taartenmaker". De taarten kunnen telefonisch worden besteld of via de website: www.detaartenmaker.nl.

De Taarten Kamer is door deze concurrentie not amused en vordert in kort geding dat De Taartenmaker het gebruik van de handelsnaam "De Taartenmaker" staakt en dat hij zijn website opheft. Daartoe stelt de Taarten Kamer dat de aard van beide ondernemingen identiek is en dat gevaar voor verwarring bestaat. Verder wordt aangevoerd dat de website niet alleen een gelijkende naam heeft, maar dat ook de lay-out van beide websites op elkaar lijkt. De Taartenmaker verweert zich tegen die vorderingen door te stellen dat hij altijd al "De Taartenmaker" werd genoemd (in combinatie met zijn voornaam) en dat hij daarom "De Taartenmaker" als handelsnaam is gaan gebruiken toen hij een onderneming startte. De Taartenmaker benadrukt de verschillen die tussen beide ondernemingen bestaan. Die verschillen betreffen vooral het assortiment en het klantenbestand dat bij de één wel en de ander niet ook uit particulieren bestaat. Verder verweert De Taartenmaker zich door te stellen dat "De Taarten Kamer" niet het gebruik kan monopoliseren van beschrijvende woorden die de diensten van beide partijen (het maken van taarten) aanduiden.

De voorzieningenrechter die de knoop moet doorhakken oordeelt dat op grond van de Handelsnaamwet bescherming toekomt aan een handelsnaam indien verwarring bij het publiek te vrezen valt. Ook aan een beschrijvende handelsnaam komt in beginsel bescherming toe, zij het dat de mate van beschrijvendheid of onderscheidend vermogen wel van invloed kan zijn op de mate van bescherming. Het woord "kamer" in de handelsnaam acht de voorzieningenrechter niet beschrijvend maar juist een creatief element in de handelsnaam. Het woord "taartenmaker" is volgens de voorzieningenrechter ook niet essentieel voor het beschrijven van de dienst van het taarten maken, aangezien een winkel waar men taarten kan kopen in het spraakgebruik doorgaans wordt aangeduid als "banketbakkerij" of "patisserie". Omdat er door het geringe verschil in naam (ook auditief) sprake is van gevaar voor verwarring (daarvan waren door De Taarten Kamer al wat voorbeelden genoemd), wordt de vordering tot verbod van gebruik van de handelsnaam "De Taartenmaker" toegewezen.

Voor het verbod tot gebruik van de handelsnaam "www.detaartenmaker.nl" gelden volgens de voorzieningenrechter evenwel andere normen. Het gevorderde verbod moet te baseren zijn op een onrechtmatige daad en daarvoor geldt niet als criterium dat sprake is van gevaar voor verwarring bij het publiek, maar dat het profiteren van de inspanningen van een concurrent of het aanhaken bij de bekendheid van een concurrent alleen onder bijkomende omstandigheden (zoals het bewust creëren van verwarring of het op misleidende wijze weglokken van cliënten) onrechtmatig is. Omdat van dergelijke bijkomende omstandigheden niet is gebleken, wordt het gebruik van de domeinnaam www.detaartenmaker.nl niet verboden, zolang de domeinnaam maar leidt naar een website waarop de nieuwe handelsnaam van De Taartenmaker staat vermeld.


Rechtbank Amsterdam 13 juli 2011, www.rechtspraak.nl, LJN: BR1617

De voorzieningenrechter geeft keurig weer waar het bij het gebruik van een handelsnaam en een domeinnaam om gaat. Een handelsnaam mag niet worden gebruikt als sprake is van gevaar voor verwarring bij het publiek. In dit geval is dat overigens alleen het publiek in Amsterdam waar beide ondernemingen werkzaam waren. Bij het gebruik van een domeinnaam is voor een verbod een onrechtmatige daad vereist, waartoe gevaar voor verwarring niet voldoende is. Wie meer bescherming wil, kan de handelsnaam als handelsmerk of dienstmerk laten deponeren. Daarmee kan bijvoorbeeld het gebied waarvoor de handelsnaam geldt worden uitgebreid tot de hele Benelux, heel Europa of zelfs wereldwijd. Aan dit depot als merk zijn wel kosten verbonden. Zo is bijvoorbeeld de handelsnaam "Kantoor Mr. van Zijl" als dienstmerk gedeponeerd voor de hele Benelux.