Het wielrennende kasplantje


Een verzekeraar betwist arbeidsongeschiktheid na onderzoek in de sociale media en vordert uitgekeerde bedragen terug als onverschuldigd betaald.

Wat was er aan de hand?
Een 56-jarige stratenmaker runde samen met zijn schoonzoon als zelfstandige een vennootschap onder firma. Op 4 december 2003 is de stratenmaker tijdens het verrichten van bestra-tingwerkzaamheden betrokken geraakt bij een ongeval. Hij werd aan zijn hoofd geraakt door een bak van een mobiele kraan, die op dat moment door Kruse B.V. werd gebruikt om grond te verplaatsen ten behoeve van die bestratingwerkzaamheden. De mobiele kraan was door Kruse B.V. onder een werkmaterieelverzekering bij Aegon verzekerd. Aegon heeft de aansprakelijkheid voor de gevolgen van het ongeval erkend. Enkele dagen na het ongeval heeft de stratenmaker zich bij zijn huisarts gemeld met nekklachten, schouderklachten en hoofdpijn. Hij heeft zich sedertdien op het standpunt gesteld volledig arbeidsongeschikt te zijn. In 2005 is de stratenmaker getroffen door hartklachten en is hij geopereerd. Vanaf de datum van het ongeval tot november 2009 zijn partijen in onderhandeling geweest over de omvang van de inmiddels door de stratenmaker geleden en nog te lijden schade. Gelet op de door deskundige vastgestelde beperkingen heeft Aegon tussen februari 2004 en november 2008 aan voor-schotten en kostenvergoedingen in totaal een bedrag van ruim € 170.000 aan de stratenmaker voldaan.

Voor het laatst in november 2009 heeft de stratenmaker tegenover Aegon aangegeven de volgende klachten en beperkingen te ondervinden: zeer slechte lichamelijke conditie; niet kunnen draaien met zijn nek; kan soms nauwelijks uit bed komen; zeer beperkt op sociaal gebied, neemt nauwelijks meer deel aan enige vorm van sociale activiteiten; niet meer in staat om de sociale activiteiten als supporter van Heracles uit te voeren; niet meer in staat om zijn werkzaamheden -waaronder ook acquisitie- uit te voeren; niet meer in staat om te wielrennen en voetbaltraining te geven. Over het wielrennen merkte hij op dat hij dat maximaal één uur kon doen, maar dat hij daarna moest stoppen. Hij zou daarbij als een zombie op een fiets zitten en veel pijnstillers moeten slikken. Samenvattend stelde de stratenmaker dat hij als gevolg van het ongeval niets meer kon op lichamelijk en sociaal gebied en nog nauwelijks uit huis kwam. Hij leefde als een "kasplantje"„.

Uit onderzoek op internet -via onder meer "Google"„ en "Hyves"„- is Aegon echter gebleken dat de stratenmaker op sportief, zakelijk én sociaal gebied ook na het ongeval nog bijzonder actief is geweest. Sinds 2005 heeft de stratenmaker vijf jaar achter elkaar deelgenomen aan de Am-stel Curaçao Race op Curaçao, een wielerrace waarbij een afstand van 80 kilometer wordt afgelegd. Ook heeft de stratenmaker een wielertocht van 250 kilometer van Luxemburg naar Valkenswaard gefietst binnen 20 uur. In 2008 en 2009 heeft de stratenmaker deelgenomen aan de Pre-Ride Twente, een wielertocht van 100 kilometer. Voorts was de stratenmaker deelnemer aan de zogenaamde Kennedymars te Haaksbergen, een wandeltocht van 80 kilo-meter en eindigde hij met een tijd van 6:34:55 als 11e van de 510 deelnemers. De stratenma-ker is ook op skivakantie geweest. Tweemaal heeft de stratenmaker met de fiets de Alpe d'„Huez beklommen. De stratenmaker heeft verder een tweedaagse fietstocht gemaakt met de WielerToerClub, van welke club de stratenmaker actief lid is. Ook heeft de stratenmaker deelgenomen aan de Amstel Gold Race. Bovendien stond de stratenmaker op de kandidaten-lijst van de PvdA voor de gemeenteraadsverkiezingen in Tubbergen. Voorts is gebleken dat de stratenmaker ook na het ongeval nog fervent supporter is van voetbalclub Heracles en de wedstrijden bijwoont. Daarnaast was hij chauffeur en psychologisch begeleider van het zaalvoetbalteam van Oud-Heracles. Ten slotte is het bedrijf van de stratenmaker ook op het gebied van sponsoring actief gebleven.
Aegon heeft per brief van 17 februari 2010 aan de stratenmaker te kennen gegeven dat de stratenmaker naar haar mening had gefraudeerd, met als gevolg dat zij geen verdere uitkerin-gen meer zal doen en de reeds betaalde voorschotten zal gaan terugvorderen. Aegon heeft de stratenmaker in rechte betrokken.

Hoe kwam de rechter tot zijn beslissing?
Aegon stelt primair dat sprake is van een onrechtmatige daad in de vorm van door de straten-maker gepleegde fraude. De rechter gaat hier echter niet mee. De rechter is van mening dat anders dan Aegon stelt het voorgaande niet tot een onrechtmatige daad van de stratenmaker leidt, maar wel is er vanaf het moment dat aangenomen moet worden dat de stratenmaker (arbeids)inkomsten had kunnen verwerven, sprake van onverschuldigde betaling door Aegon aan de stratenmaker, die tot terugbetaling aanleiding geeft. De stratenmaker moet de sinds 2005 uitgekeerde bedragen, in totaal een bedrag van ruim € 75.000, vermeerderd met de wettelijke rente, terug betalen aan Aegon.

Rechtbank Almelo, 21 december 2011, LJN: BV0428

Sociale media spelen een steeds grotere rol in de maatschappij. Deze uitspraak is een mooi voorbeeld van hoe bijvoorbeeld ook verzekeringsmaatschappijen gebruik maken van deze bron. Op zich voor de hand liggend: de bron is openbaar en gebruikmaking er van ten einde bewijs te vergaren is dan ook toegestaan.
Helaas voor Aegon achtte de rechter de door Aegon primair gestelde rechtsgrond niet aanwezig, te weten dat sprake is van een onrechtmatige daad in de vorm van gepleegde fraude. De primaire rechtsgrond van Aegon werd echter niet afgewezen omdat het bewijs niet geleverd was, maar omdat de rechter meende dat de kern van het wegvallen van de inkomsten van de stratenmaker gelegen was in het feit dat ingaande 2004 het winstaandeel van de stratenmaker "op nul" is gezet, waarvan achteraf moest worden aangenomen dat zulks (geheel of ten dele) ten onrechte is geschied. Aan die wijziging van winstdeling als zodanig, noch de winstverdeling na 2003, ligt fraude ten grondslag, aldus de rechter. Gelukkig voor Aegon was de rechter het wel met haar subsidiaire standpunt eens, namelijk dat sprake is van onverschuldigde betaling en is de stratenmaker op die grond veroordeeld tot terugbetaling van een groot deel van de door Aegon aan hem uitgekeerde bedragen. En nu maar hopen dat het "kasplantje"„ nog genoeg geld in kas heeft.

25 april 2012